Sala fitness Timisoara

Te asteptam cu drag in sala noastra!

0740 047 380 Str. Uranus nr. 9, etaj 1, complex Uranus Plaza Luni - Vineri: 07:00 - 21:00, Sambata: 09:00 - 14:00, Duminica - INCHIS
Follow Us
i

Regulament intern

1. Orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani poate deveni membru MOVE ATHLETIC. La înregistrare, fiecarui mebru i se va face un cont de membru in baza caruia va deveni membru MOVE ATHLETIC si se va putea loga pe site-ul www.moveathletic.ro. În cazul minorilorcu varste cuprinse intre 6-14 ani este necesara achizitionarea unui abonament si inregistrarea ca si membru MOVE ATHLETIC a reprezentantului (părinte sau tutore legal), care isi exprima in acest sens si este de acord ca minorul al carui reprezentant este sa beneficieze de serviciile abonamentului MOVE ATHLETIC achizitionat. Prin semnarea regulamentului intern MOVE ATHLETIC de catre reprezentantul lor,  minorii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani au acces în cadrul MOVE ATHLETIC doar la
antrenamentele PERFORMANCE SPEED sub indrumarea si atentia instructorului MOVE ATHLETIC.
2. Abonamentul este nominal și nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terțe persoane. Solicitarea în scopul încheierii unui abonament va fi adresată numai personalului din cadrul recepției MOVE ATHLETIC.
3. Abonamentul este valabil încheiat numai dacă documentul de identitate (carte de identitate sau pașaport) al membrului a fost verificat de către un reprezentant MOVE ATHLETIC, care a constatat corectitudinea datelor furnizate și, respectiv, dacă acesta conține fotografia electronică a
membrului.
4. Abonamentul se cosidera valabil încheiat numai după semnarea tuturor documentelor necesare și achitarea de către membru a prețului serviciilor comandate.
5. Sumele plătite de către membri cu titlul de preț al abonamentului MOVE ATHLETIC, nu se restituie indiferent dacă membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menționate în abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia.
6. În cazul abonamentelor pe o perioadă de 1, 3, 6 și 12 luni, clientul are posibilitatea să înghețe folosința acestora pentru minim 5 zilezile o data, pentru următoarele perioade: 5 zile – abonamentul pe 1 luna (2 inghetari maxim), 15 zile – abonamentul pe 3 luni, 20 de zile – abonamentul pe 6 luni si 30 de zile – abonamentul pe 1an. Clientul va putea ingheta abonamentul direct din contul sau creat pe site-ul www.moveathletic.ro, se va adresa telefonic, prin e-mail sau la recepție pentru comunicarea perioadei pentru care dorește înghețarea serviciilor, înaintea perioadei pentru care dorește acest lucru. Perioada de valabilitate a abonamentului se va prelungi corespunzător cu perioada de înghețare prevăzută. Inghetarea abonamentului nu este posibila in cazul achizitionarii
unui abonament promotional
7. Abonamentul permite accesul membrilor în sala de antrenament,utilizarea echipamentului aflat în dotarea MOVE ATHLETIC doar sub supravecherea unui instructor MOVE ATHLETIC precum și participarea la clasele/antrenamentele de grup organizate de către MOVE ATHLETIC , efectuate de către antrenori specializați, în funcție de tipul de abonament ales.

8. În caz de accident, membrul convine că va fi examinat pe propria cheltuială de un medic care va trimite un raport scris atât membrului cât și MOVE ATHLETIC. Membrul declară că i-au fost aduse la cunoștință riscurile de accidentare și se obligă să respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-și responsabilitatea pentru eventualele urmări în ceea ce privește sănătatea să și a invitaților săi sau a persoanelor pe care le-ar putea vătăma în timpul și că urmare a activităților desfășurate în incinta MOVE ATHLETIC.
9. Intrarea în incinta MOVE THLETIC este admisă numai în echipament sportiv și încălțăminte de interior perfect curată, iar partea de sus a corpului și părțile intime trebuie să fie acoperite. MOVE ATHLETIC este în drept de a nu-i permite clientului să participe la antrenament cu încălțăminte necorespunzătoare. Este obligatorie utilizarea prosopului la contactul corpului cu diferitele aparate, echipamente sau accesorii.
10.. Este interzis în incinta MOVE ATHLETIC:

  • distrugerea și deteriorarea echipamentelor, dotărilor sau amenajărilor Clubului;
  • de a aduce orice fel de arme albe și/sau de foc, substanțe explozive, toxice și cu un miros pregnant;
  • accesul persoanelor sub influența alcoolului sau drogurilor și fumatul.
  • de a intra cu animale și produse alimentare.
  • cumpărarea/vânzarea/consumul/posesia de droguri, subsțante injectabile sau orice alte substanțe interzise de lege; orice încalcare a acestei reguli fiind raportată organelor competente;
  • de a plasa anunțuri, materiale de reclame, de a efectua investigații/sondaje și de a răspândi mărfuri;
  • de a frecventa MOVE ATHLETIC în prezența simptomelor de boli dermatologice, chiar dacă pielea este protejată cu orice fel de pansamente medicale;
  • consumul de gumă de mestecat;
  • ascultarea muzicii prin aparatura proprie, cu excepța folosirii căștilor;
  • blocarea spațiilor de acces în MOVE ATHLETIC

11. În cazul deteriorării de către membru sau de către un invitat al acestuia a echipamentului pus la dispoziție, membrului i se va imputa plata unui cost că urmare a distrugerii echipamentului. Membrul declară că a fost informat privire la prețul abonamentului și costurile care i se vor imputa în cazul deteriorării echipamentului pus la dispoziție de MOVE ATHLETIC, acestuia sau celorlalte persoane aflate cu acesta în incintă MOVE ATHLETIC.
12. MOVE ATHLETIC are dreptul să modifice periodic, în tot sau în parte, Regulamentul intern de funcționare, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică sau legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse Regulamentului intern de funcționare prin publicare pe pagină de internet www.moveathletic.ro, fiind valabile începând cu a 5-a zi lucrătoare de la data afișării lor.
13. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul de funcționare internă al MOVE ATHLETIC, afisat pe site-ul www.moveathletic.ro .

14. Obiectul prezentului abonament îl reprezintă furnizarea de către MOVEA ATHLETIC a accesuluimembrilor la serviciile menționate mai sus, în schimbul plătii de către membri a unui preț
reprezentând contravaloarea acestui acces la servicii..
15. În cazul încălcării de către membru a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului abonament, sau dacă membrul a săvârșit vreuna dintre încălcările prevăzute în Regulamentul intern de funcționare, MOVE ATHLETIC va avea dreptul de a rezilia abonamentul.
16. Membrii nu pot cesiona abonamentul, în întregime sau în parte.
17. În situația în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului regulament este sau va fi calificată drept nulă, ilegală sau nevalidă, conform legislației în vigoare, toate celelalte condiții și prevederi ale prezentului abonament vor rămâne în vigoare.
18. În cazul apariției unui Caz Fortuit sau Forță Majoră sau Situatii de Urgenta instituite de de catre Statul Roman, MOVE ATHLETIC nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toată durata în care Cazul Fortuit sau Forță Majoră sau Situatie de Urgenta acționează

Prezentul regulament va fi respectat pe întrega perioadă cat membrul va deține un abonament activ la MOVE ATHLETIC. Incalcarea acestor reguli va fi argumentul de bază pentru rezilierea convenției, iar plățile efectuate sau alte compensații nu se rambursează clientului